Rejestracja na zajęcia I roku semestru 2017/2018 – informacje

Aktualizacja 22.09.2017

W związku z procesem immatrykulacji studentów w ramach rejestracji uzupełniającej II seria rejestracji na zajęcia dla I roku została przełożona na 23.09.2017, godz. 21:00

Wszystkie immatrykulowane w ramach rejestracji uzupełniającej osoby prosimy o sprawdzenie działania konta w USOSweb.

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę wysłać maila na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

 

 

Grupy robocze w rejestracji

Dodatkowo, prosimy wszystkich którzy zarejestrowali się poprzez bloki zajęć o zapisanie się do następujących grup roboczych:

2500-PL-PS-OB1-1 Podstawowe umiejętności psychologiczne, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-2 Metodologia badań psychologicznych, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-3 Biologiczne mechanizmy zachowania I, grupa 17 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-6 Umiejętności akademickie, grupa 25 (LIMIT 500 OSÓB)
2500-PL-PS-OB1Z-4 Logika, grupa 15 (LIMIT 500 OSÓB)

  1. TERMINY ZAJĘĆ JAKIE OSTATECZNIE POJAWIĄ SIĘ W PLANIE ZAJĘĆ ZALEŻNE SĄ OD NUMERU BLOKU NA KTÓRY STUDENT JEST ZAREJESTROWANY
  2. WW. GRUPY NIE SĄ POWIĄZANE Z ŻADNYMI TERMINAMI. 
  3. WW. GRUPY POSŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO CZYSTO TECHNICZNEJ STRONY REJESTRACJI. 
  4. BRAK REJESTRACJI NA WW. GRUPĘ, NIE NIESIE ŻADNYCH NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI (aczkolwiek prosimy o nią ponieważ znacznie ułatwi to proces przydzielania do docelowych grup przedmiotów)

DOCELOWE GRUPY ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW POJAWIĄ SIĘ W SOBOTĘ, RAZEM Z SIATKĄ ZAJĘĆ.

 

Po zakończeniu zapisów na zajęcia, rejestracja w USOSweb powinna wyglądać jak na poniższym obrazku (dla trybu wieczorowego, studia stacjonarne będą miały zaznaczony przedmiot 2500-REJESTRACJA-I-D)

 

Giełda grup w ramach przedmiotów

W SOBOTĘ ZOSTANIE URUCHOMIONA GIEŁDA GRUP (WYMIENIANIE SIĘ POJEDYNCZYMI GRUPAMI MIĘDZY STUDENTAMI)

 

 

Terminarz:

do 14.9.2017 23:59 – rejestracja na BLOKI ZAJĘĆ (objęte dedykacjami) oraz WYKŁADY (bez ograniczeń) oraz „grupy robocze”
od 16.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć,
16.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
19.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy

23.09.2017 – rozpoczęcie II serii rejestracji na BLOKI ZAJĘĆ (bez dedykacji), WYKŁADY (bez dedykacji) oraz „grupy robocze”
25.09.2017 – zakończenie II serii rejestracji
27.09.2017 – w USOSweb pojawiają się docelowe grupy zajęć
27.09.2017, godz: 20:00 – rozpoczęcie giełdy
28.09.2017, godz 23:59 – zakończenie giełdy


Rejestracja dla studentów I roku – bloki zajęć:

I rok – bloki (dzienne)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (dzienne) 

I rok – bloki (wieczorowe)

I rok – terminy zajęć wraz z docelowymi numerami grup (wieczorowe)

Rejestracja jest dostępna tylko dla studentów I roku Psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studentów MISMaP z kierunkiem psychologia

 


Studenci którzy realizują przedmioty z I roku w ramach:

a) warunku
b) uzupełniania różnic programowych
c) dowolnie wybieranych przedmiotów w ramach MISH i MISMaP (z innym niż psychologia kierunkiem podstawowym)

  • Umiejętności akademickie
  • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
  • Metodologia Badań Psychologicznych
  • Biologiczne Mechanizmy Zachowania
  • Logika

w semestrze zimowym 2017/2018 na ww. przedmioty rejestrują się przez podania do Dziekana ds. studenckich

 

 


Rejestracja na zajęcia w USOSweb (dla I roku)

  1. Po zalogowaniu do systemu USOSWEB.UW.EDU.PL ,należy kliknąć „DLA STUDENTÓW” i „REJESTRACJE”

2. W otwartym oknie wybrać zaznaczony link

3. Wybrać przedmiot odpowiadający trybowi studiów

2500-REJESTRACJE-I-D – tryb dzienny

2500-REJESTRACJE-I-W – tryb wieczorowy

 

4. Wybrać grupę (blok zajęć, terminy znajdują się w plikach pdf na górze niniejszej wiadomości)

REJESTRACJĘ NALEŻY ZATWIERDZIĆ KLIKAJĄC W PRZYCISK „ZAREJESTRUJ” ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DOLE TABELI Z NUMERAMI GRUP (BLOKÓW).

 

 


 

 

 


Data publikacji: 07 września 2017