Obowiązkowe szkolenie dla rozpoczynających studia w roku 2017/2018

Termin: 07 września 2017 r. 

Wydział Psychologii, Stawki 5/7 s. Aula

studenci stacjonarni godz. 14.00, studenci niestacjonarni godz. 16.00


Data publikacji: 06 września 2017