Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” – Stworzenie elektronicznej bazy danych.

SIWZ pracownik bazy danych


Data publikacji: 01 września 2017