Nabór reprezentantów studenckich do Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuropsychologicznego

Prestiżowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Neuropsychologiczne (INS) ogłosiło nabór do grupy reprezentantów studenckich. Kandydować mogą jedynie członkowie stowarzyszenia, ale bardzo poszukiwani są studenci i doktoranci z naszej części Europy. Jest to okazja do nawiązania ciekawych kontaktów naukowo-badawczych i rozwoju w zakresie neuropsychologii. Aplikacje należy składać do 1 września na adres insslcapplications@outlook.com na specjalnym formularzu z załączonym CV, listem motywacyjnym oraz rekomendacjami.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy


Data publikacji: 24 sierpnia 2017