ADOS-2 dostępny w Polsce!

ADOS-2 dostępny w Polsce!

Projekt adaptacji ADOS-2 koordynowały dr Izabela Chojnicka i prof. dr hab. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  Są one autorkami podręcznika do polskiej wersji ADOS-2.

ADOS-2 to  wystandaryzowane narzędzie wykorzystywane w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektum autyzmu (ASD), jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu ASD!

Test został właśnie wydany (maj 2017) przez Hogrefe-Testcentrum, s.r.o., a w Polsce będzie rozprowadzany przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

http://www.practest.com.pl/ados-2

Znalezione obrazy dla zapytania ados-2 izabela


Data publikacji: 05 czerwca 2017