Wtorek Naukowy – 23 maja 2017
22 maja 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastąpiła nieoczekiwana zmiana w harmonogramie Wtorków Naukowych.

Jutro (wtorek 22 maja) wystąpi mgr Agnieszka Hermel z wystąpieniem Relacje pomiędzy fundamentami moralnymi, orientacjami społecznymi i strategiami radzenia sobie w konflikcie.

Przepraszamy za zmianę i poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia.

Zachowanie w konflikcie zależy zarówno od czynników osobowościowych, jak i od kontekstu sytuacyjnego (Lewin, 1986). Według modelu podwójnej troski (Pruitt, Rubin, 1986), w sytuacji sporu można wybrać jedną z pięciu strategii postępowania: unikanie, dopasowanie, współpracę, rywalizację i kompromis. Wybór strategii może być do pewnego stopnia uzależniony od fundamentów moralnych – szybkich, emocjonalnych reakcji, które dopiero później są racjonalizowane. Wyróżniono pięć fundamentów moralnych. Opierając się o fundament krzywdy/troski uznajemy, iż niemoralne postępowanie to takie, które powoduje, że inni ludzie cierpią. Fundament sprawiedliwość/wzajemność powoduje, że jesteśmy wrażliwi na kwestie sprawiedliwości społecznej. Fundament wewnątrzgrupowość/lojalność opiera się na przywiązaniu do grupy. Fundament autorytet/szacunek wyraża tendencję do tworzenia hierarchii społecznych. Fundament czystość/świętość opiera się o emocję wstrętu wobec zanieczyszczeń środowiska oraz wobec niektórych zjawisk społecznych, jak niemożność kontrolowania własnych impulsów (Haidt, 2012).
W celu zidentyfikowania opisanych zależności przeprowadziliśmy badanie (N=288), w którym przeanalizowaliśmy wpływ fundamentów moralnych uczestników i ich orientacji społecznych na wybór strategii zachowania w konflikcie z: 1) „przyjacielem” i 2) „nieznajomym”. Wyniki pokazują, że zachowanie w konflikcie w różnych kontekstach zależy od odmiennych fundamentów moralnych. W konflikcie z „przyjacielem” fundament wewnątrzgrupowości/lojalności determinuje strategię unikania. W relacji z „nieznajomym” ten sam fundament determinuje strategie unikania, rywalizacji i dopasowania. Współpraca z „nieznajomym” wyjaśniana jest przez progresywizm jednostki – postawę wyrażającą poparcie dla rozwoju społeczeństwa.


Cykl spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”
18 maja 2017
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do udziału w spotkaniach zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy spotkań, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
www.nowaustawa.uw.edu.pl
Pierwsze spotkanie już 23 maja w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Kolejne 24 maja w budynku przy ul. Dobrej 55 oraz 2 czerwca na Służewcu w budynku Wydziału Zarządzania.

Wtorek Naukowy 16 maja 2017
16 maja 2017

Już dziś o godzinie 15.15 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wtorków Naukowych. Tym razem spotkamy się z mgr Natalią Banasik. Abstrakt wystąpienia przedstawiamy poniżej:

 
W wystąpieniu przedstawię projekt realizowany w roku 2015-16, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi ironicznych przez dzieci posługujące się językiem polskim i angielskim, mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Szeroko prowadzone studia nad rozwojem językowym i poznawczym dzieci dwujęzycznych (por. Bialystok 2010, Goetz, 2003; Kovacs, 2009) pozwoliły stawiać hipotezy o tym, że osoby posługujące się na co dzień dwoma językami będą miały wyższe umiejętności rozumienia komunikatów niedosłownych, np. ironii, ponieważ zwykle lepiej radzą sobie one z odczytywaniem myśli, intencji i emocji innych osób, a także dlatego, że często stykają się z wieloznacznością i rozbieżnością znaczeń, które są częściami składowymi ironii werbalnej. Zrozumienie, jak dzieci uczą się rozumieć, że np. komentarz „Świetnie!” może oznaczać „Okropnie!” lub że za pytaniem „Jak się tego domyśliłeś?” czasem kryje się przekaz „Przecież to było oczywiste!”, może dostarczyć informacji o ważnych elementach składających się na kompetencję komunikacyjną i społeczną dziecka, takich jak świadomość intencji mówiącego, znajomość reguł konwersacyjnych oraz rozumienie, że ich naruszenie może wiązać się z dodatkowym przekazem informacji. (Rattray, Tolmie 2008).
 
W latach 2012-2015 badałam dzieci polskojęzyczne w trzech grupach wiekowych (dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletenie), a w roku 2015-16 dzieci sześcioletnie posługujące się językiem polskim i angielskim mieszkające w Stanach Zjednoczonych zadaniami składającymi się z historyjek obrazkowych i z towarzyszących im narracji. Podczas wystąpienia opowiem o tym, że wbrew moim przypuszczeniom wyniki uzyskane przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach były niższe niż w równoległej grupie dzieci mówiących tylko po polsku, wychowujących się i mieszkających w Polsce i zaproszę do wspólnego zastanowienia się nad interpretacją tych wyników.

Doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Psychologii UW nagrodzeni grantami NCN
Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że 15 maja 2017 r. doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Psychologii UW otrzymali finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Grantem OPUS zostali nagrodzeni:

dr hab. Przemysław Tomalski na realizację projektu „Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy”,

dr hab. Marcin Zajenkowski na realizację projektu „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”

dr Hubert Suszek na realizację projektu „Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie”

Dr Marcin Rzeszutek otrzymał grant SONATA na realizację projektu „Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian”.

Natomiast PRELUDIUM otrzymali:

mgr Natalia Banasik (tytuł projektu: Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych – analiza korpusów Child Language Data Exchange System),

mgr Paweł Motyka (tytuł projektu: Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej),

mgr Joanna Witowska (tytuł projektu: Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej).

 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3


Wnioski do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
11 maja 2017

Drodzy Państwo,

Informujemy, że ostatni w tym roku akademickim termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przypada na 30 maja.


Udział w projekcie dot. dwujęzyczności
10 maja 2017

Zachęcamy do udziału w projekcie dotyczącym korzystania z dwóch języków w życiu codziennym. 

Badanie prowadzone jest przez mgr Patrycję Kałamałę – członkinię zespołu LangUsty, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności przy Instytucie Psychologii UJ, którzy współpracują także z dr hab. Ewą Haman –  adiunktem w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii UW.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest korzystanie z języków (polskiego i angielskiego) w codziennej komunikacji. Badanie polega na rozwiązywaniu anonimowo zadań komputerowych (czas trwania 2h, miejsce Hoża 69).

Udział w projekcie to nie tylko satysfakcja z przyczynienia się do rozwoju wiedzy, ale także wynagrodzenie w wysokości 30 zł wypłacane zaraz po zakończeniu badania.

Wspomóż rozwój nauki na temat języka! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: komunikacja2jezyki@gmail.com