Wtorek Naukowy 16 maja 2017

Już dziś o godzinie 15.15 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wtorków Naukowych. Tym razem spotkamy się z mgr Natalią Banasik. Abstrakt wystąpienia przedstawiamy poniżej:

 
W wystąpieniu przedstawię projekt realizowany w roku 2015-16, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi ironicznych przez dzieci posługujące się językiem polskim i angielskim, mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Szeroko prowadzone studia nad rozwojem językowym i poznawczym dzieci dwujęzycznych (por. Bialystok 2010, Goetz, 2003; Kovacs, 2009) pozwoliły stawiać hipotezy o tym, że osoby posługujące się na co dzień dwoma językami będą miały wyższe umiejętności rozumienia komunikatów niedosłownych, np. ironii, ponieważ zwykle lepiej radzą sobie one z odczytywaniem myśli, intencji i emocji innych osób, a także dlatego, że często stykają się z wieloznacznością i rozbieżnością znaczeń, które są częściami składowymi ironii werbalnej. Zrozumienie, jak dzieci uczą się rozumieć, że np. komentarz „Świetnie!” może oznaczać „Okropnie!” lub że za pytaniem „Jak się tego domyśliłeś?” czasem kryje się przekaz „Przecież to było oczywiste!”, może dostarczyć informacji o ważnych elementach składających się na kompetencję komunikacyjną i społeczną dziecka, takich jak świadomość intencji mówiącego, znajomość reguł konwersacyjnych oraz rozumienie, że ich naruszenie może wiązać się z dodatkowym przekazem informacji. (Rattray, Tolmie 2008).
 
W latach 2012-2015 badałam dzieci polskojęzyczne w trzech grupach wiekowych (dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletenie), a w roku 2015-16 dzieci sześcioletnie posługujące się językiem polskim i angielskim mieszkające w Stanach Zjednoczonych zadaniami składającymi się z historyjek obrazkowych i z towarzyszących im narracji. Podczas wystąpienia opowiem o tym, że wbrew moim przypuszczeniom wyniki uzyskane przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach były niższe niż w równoległej grupie dzieci mówiących tylko po polsku, wychowujących się i mieszkających w Polsce i zaproszę do wspólnego zastanowienia się nad interpretacją tych wyników.

Data publikacji: 16 maja 2017