Udział w projekcie dot. dwujęzyczności

Zachęcamy do udziału w projekcie dotyczącym korzystania z dwóch języków w życiu codziennym. 

Badanie prowadzone jest przez mgr Patrycję Kałamałę – członkinię zespołu LangUsty, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności przy Instytucie Psychologii UJ, którzy współpracują także z dr hab. Ewą Haman –  adiunktem w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii UW.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest korzystanie z języków (polskiego i angielskiego) w codziennej komunikacji. Badanie polega na rozwiązywaniu anonimowo zadań komputerowych (czas trwania 2h, miejsce Hoża 69).

Udział w projekcie to nie tylko satysfakcja z przyczynienia się do rozwoju wiedzy, ale także wynagrodzenie w wysokości 30 zł wypłacane zaraz po zakończeniu badania.

Wspomóż rozwój nauki na temat języka! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: komunikacja2jezyki@gmail.com


Data publikacji: 10 maja 2017