European Summer School

Doktorantka Wydziału Psychologii UW została opiekunką grupy badawczej, której działalność rozpocznie się od spotkania na European Summer School.

European Summer School to działalność niekomercyjna, ukierunkowana na promowanie psychologii, pracy badawczej i współpracy międzynarodowej wśród studentów z całej Europy.

Nabór do grup badawczych i do szkoły ESS 2017 właśnie ruszył!

Research Projects 2017


Data publikacji: 06 maja 2017