Termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
03 marca 2017

Informujemy, że najbliższy termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych to 21 marca br.

Wnioski składa się w wersji papierowej w sekretariacie ogólnym do godziny 12.00 wyznaczonego dnia oraz w wersji elektronicznej na konto:
etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl

Komisja ma 3 tygodnie na wydanie opinii pozytywnej lub negatywnej.


Wtorek Naukowy – 07 marca 2017

Wtorek Naukowy 07.03.2017 r. – Ból zapisany w ciele. Trauma, obraz ciała i ból przewlekły: różnice związane z płcią

dr Marcin Rzeszutek, prof. dr hab. Włodzimerz Oniszczenko & prof. dr hab. Katarzyna Schier

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Edyta Biernat-Kałuża

Klinka ORLIK w Warszawie

prof. dr hab. Robert Gasik

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Wtorek, 7 marca 2017, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

Streszczenie: Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból przewlekły to ból, który trwa dłużej niż trzy miesiące, wyróżnia się uporczywością i nawrotowością oraz wymaga stałego leczenia, stając się po pewnym czasie chorobą samą w sobie. Doświadczenie przewlekłego bólu jest coraz częstszym problemem medycznym, pociągającym za sobą również wiele problemów w zakresie zdrowia psychicznego, w tym depresję, lęk oraz objawy potraumatyczne.

            Celem naszego badania było określenie roli objawów traumy, obecnych w zaburzeniu po stresie traumatycznym oraz wymiarów obrazu ciała warunkujących nasilenie bólu wśród osób chorych doświadczających zespołów przewlekłego bólu towarzyszącego chorobie somatycznej na przykładzie pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów oraz cierpiących z powodu przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Zakładaliśmy, że obraz ciała badanych może modyfikować nasilenie objawów traumy oraz poziom bólu. W szczególności, interesowały nas różnice związane z płcią w zakresie wyżej wspomnianych zależności.

            Wyniki naszych badań wykazały związane z płcią związki obrazu ciała i poziomu objawów traumy z nasileniem bólu, a także odmienny dla płci związek wieku z nasileniem bólu.

            W obliczu trudności współczesnej medycyny w zakresie całkowitego wyleczenia wielu przewlekłych dolegliwości bólowych, istnieje potrzeba kontynuowanie badań nad psychicznymi uwarunkowaniami bólu przewlekłego, które pozwolą na wyodrębnienie czynników umożliwiających nie tylko zwiększenie jakości życia osób cierpiących na to schorzenie, ale również przyczyniających się do wypracowania bardziej efektywnych metod pomocy psychologicznej dla tej grupy pacjentów.


Reza Sadr laureatem prestiżowego konkursu Interstudent 2017
01 marca 2017

Z przyjemnością informujemy, że Seyed Mohammadreza Sadr (Reza), student Warsaw International Studies in Psychology otrzymał prestiżową nagrodę w ramach konkursu Interstudent 2017. Reza Sadr został wyróżniony w kategorii „studia magisterskie”.

Gala Konkursu Interstudent 2017 we Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach zakończyła pierwszy dzień Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2017. Zwycięzcom Konkursu – Interstudentom 2017 – statuetki wręczył Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reza Sadr przyjechał do Polski w 2013 roku. Od tej pory reprezentował Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na prestiżowych konferencjach – między innymi International Conference on Time Perspective. Jest znany z zaangażowania w działalność kulturalną i charytatywną.

Zdecydowałem się na podjęcie studiów w Polsce ze względu na wysoki standard szkolnictwa oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Interesując się nauką, poezją, teatrem oraz filmem, jeszcze w Iranie słyszałem o wielu znanych Polakach. Kiedy porównywałem różne programy studiów psychologii, natknąłem się na informację o Uniwersytecie Warszawskim, renomowanej uczelni oferującej wyjątkowy program Międzynarodowych Studiów Psychologii prowadzony w języku angielskim – mówi Reza Sadr.

Dzięki wspaniałym, ciepłym i gościnnym ludziom już od pierwszych dni pobytu w Polsce czułem się jak w moim ojczystym kraju. Ekonomiczne życie, wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego oraz stabilność państwa, to kolejne istotne czynniki, które gwarantują spokojną atmosferę i stwarzają dobre warunki do studiowania tutaj. Obok zajęć akademickich uczestniczę w licznych przedsięwzięciach studenckich, imprezach sportowych, festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, konferencjach naukowych, gdzie spotykam interesujących ludzi otwartych na dzielenie się pomysłami. Inspirujący, pełni pasji i zaangażowania nauczyciele akademiccy, dobra atmosfera wśród studentów z różnych kultur, jak i sposobności do prowadzenia przeze mnie badań naukowych na uniwersytecie, stwarzają idealne warunki do samorozwoju. W przyszłości planuję połączyć obecnie zdobywaną wiedzę wraz z moim wcześniejszym wyuczonym zawodem inżyniera; zamierzam wyspecjalizować się w kierunku psychologii neuropoznawczej, w celu wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do rehabilitacji neuropsychologicznej – napisał o sobie Reza na potrzeby startu w Konkursie. Te słowa ostatecznie przekonały głosujących do poparcia jego kandydatury.

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Oceny kandydatur dokonała Kapituła w składzie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Miedzynarodowej KRASP, prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Serdecznie gratulujemy nagrody!