Zaproszenie do składania ofert: ,, Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 3” oraz ,, Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 4″
09 marca 2017

SIWZ pracownik projekt Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 4

SIWZ pracownik projekt Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 3


Wtorek Naukowy – 14 marca 2017

Zapraszamy na kolejny Wtorek Naukowy 14 marca br. o godzinie 15.15 do sali nr 1 na wykład pt. „Exploring hope with adolescents who have been traumatized and participating in therapy”, który wygłosi dr Tansel Erdem ze Szpitala Uniwersyteckiego w Örebro, wizytujący wykładowca Warsaw International Studies in Psychology, UW.


Coaching Akademicki dla osób piszących prace dyplomowe

Biuro Karier UW zaprasza na Coaching Akademicki, podczas którego pod pod opieką osoby prowadzącej razem z innymi uczestnikami będzie możliwość przedyskutowania następujących kwestii:
• identyfikowanie swoich trudności i sposobów radzenia sobie z nimi,
• identyfikowanie swoich mocnych strony i sposobów jeszcze lepszego ich wykorzystania,
• określanie swoich celów i możliwości ich osiągania,
• motywacja do wysiłku, jak również do odpoczynku.

Zajęcia prowadzone są przez Wojciecha Lasotę – trenera, konsultanta, facylitatora i stałego współpracownika Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW oraz współprowadzone przez Sylwię Barbachowską – studentkę Wydziału Psychologii UW, członkinię Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog” oraz redaktorkę Działu Kultura magazynu psychologicznego „Tu i teraz”

Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/coaching-akademicki


Godziny otwarcia LTD w semestrze letnim 2016/2017
07 marca 2017

UWAGA! W semestrze letnim Laboratorium Technik Diagnostycznych nie ma przerwy na prace wewnętrzne i jest otwarte dla studentów i wykładowców w godzinach 8 – 18 od poniedziałku do czwartku oraz 8 – 14 w piątki.


Projekt dydaktyczny Katedry Neuropsychologii uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych i Wydziału Psychologii UW!
06 marca 2017

Projekt dydaktyczny Katedry Neuropsychologii uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych i Wydziału Psychologii UW!

Tytuł projektu:

Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów ze schorzeniami mózgu.

Okres realizacji: kwiecień 2017 – wrzesień 2019

W ramach projektu opracowane zostaną nowe kursy:

  • Nowoczesne technologie (programy AfaSystem, RehaCom i Neuroforma) w rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat umiejętności praktycznych.
  • Ćwiczenia z planowania i realizowania terapii neuropsychologicznej we współpracy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin.

W ramach projektu powstanie ponadto film dydaktyczny i instruktażowy o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej metodami tradycyjnymi i komputerowymi.


Zaproszenie do publikowania w Psychologii-Etologii-Genetyce
03 marca 2017

Poniżej publikujemy informacje od prof. dr hab. Włodzimierza Oniszczenko dotyczące nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”.

W imieniu własnym i redakcji serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów do półrocznika „Psychologia-Etologia-Genetyka”. Szczegóły dotyczące wymagań redakcyjnych podane są na naszej stronie internetowej www.peg.uw.edu.pl

„Psychologia-Etologia-Genetyka” jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii wydawaną dwa razy w ciągu roku. Publikujemy wyniki badań, prace teoretyczne i przeglądowe oraz propozycje zastosowania wyników badań w działalności praktycznej. Seria adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, psychobiologiczne mechanizmy zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym człowieka), zastosowania psychologii, etologii i genetyki zachowania. Zapraszamy także autorów zajmujących się problematyką z pogranicza psychologii i medycyny. Jesteśmy otwarci na wszystkich Autorów, także początkujących. Zapewniamy szybki proces recenzowania i w przypadku akceptacji artykułu jego publikację w ciągu pół roku.

Wydawcą PEG jest Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym Wydawnictwem (druk, kolportaż i prenumerata) jest Wydawnictwo Naukowe Scholar. Artykuły w PEG są obecnie punktowane ośmioma punktami.

Zapraszamy do współpracy.

Włodzimierz Oniszczenko (redaktor naczelny PEG)