Studenci do badań

Poszukujemy studentów i absolwentów psychologii lub kognitywistyki (ew. MISH i MISMAP realizujących część programu psychologii i kognitywistyki) do prowadzenia (odpłatnie) badań w przedszkolach w ramach projektu dotyczącego rozwoju wczesnych intuicji i pojęć liczbowych. Warunkiem zgłoszenia jest ukończenie co najmniej I roku studiów oraz co najmniej jednego przedmiotu z zakresu psychologii poznawczej lub rozwoju poznawczego i jednego przedmiotu z zakresu metodologii badań lub podstawowych umiejętności psychologicznych. Od kandydatów oczekujemy możliwości poświecenia na badania w sposób ciągły co najmniej 4 godzin, co najmniej raz w tygodniu (rano i/lub wczesnym popołudniem) w bieżącym semestrze (do czerwca 2017). Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu (prof. Maciej Haman, maciej.haman@psych.uw.edu.pl) oraz kierownik laboratorium, mgr Anna Malinowska (anna.malinowska@psych.uw.edu.pl). Osoby zainteresowane będą miały także możliwość głębszego zaangażowania się w ten i podobny, równolegle realizowany program badawczy.

Łączę pozdrowienia,

Maciej Haman


Data publikacji: 30 marca 2017