Kongres Zdrowia Psychicznego

Miło nam oznajmić, że Wydział Psychologii sprawuje patronat nad tegorocznym Kongresem Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 8 maja.

Na Kongres przyjedzie około tysiąca osób z całego kraju. Będą wśród nich profesjonaliści i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samopomocowych i stowarzyszeń profesjonalnych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz humaniści, którym leży na sercu zdrowie psychiczne w szerokim tego słowa znaczeniu.

Miejscem Kongresu jest Pałac Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie.

Więcej informacji:

http://kongreszp.org.pl/

https://www.facebook.com/kongreszp1/

Znalezione obrazy dla zapytania kongres zdrowia psychicznego


Data publikacji: 15 marca 2017