Projekt dydaktyczny Katedry Neuropsychologii uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych i Wydziału Psychologii UW!

Projekt dydaktyczny Katedry Neuropsychologii uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych i Wydziału Psychologii UW!

Tytuł projektu:

Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów ze schorzeniami mózgu.

Okres realizacji: kwiecień 2017 – wrzesień 2019

W ramach projektu opracowane zostaną nowe kursy:

  • Nowoczesne technologie (programy AfaSystem, RehaCom i Neuroforma) w rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat umiejętności praktycznych.
  • Ćwiczenia z planowania i realizowania terapii neuropsychologicznej we współpracy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin.

W ramach projektu powstanie ponadto film dydaktyczny i instruktażowy o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej metodami tradycyjnymi i komputerowymi.


Data publikacji: 06 marca 2017