Termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Informujemy, że najbliższy termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych to 21 marca br.

Wnioski składa się w wersji papierowej w sekretariacie ogólnym do godziny 12.00 wyznaczonego dnia oraz w wersji elektronicznej na konto:
etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl

Komisja ma 3 tygodnie na wydanie opinii pozytywnej lub negatywnej.


Data publikacji: 03 marca 2017