Zaproszenie do składania ofert: ,,Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.”
13 lutego 2017

SIWZ pracownik projekt Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


Konferencja „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza” – 25.02.2017

 

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o psychologii sądowej oraz ukazanie jej szerokich związków z innymi dziedzinami nauk – jak prawo, kryminalistyka czy resocjalizacja.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr Małgorzata Toeplitz – Winiewska, która pochyli się nad tematem wiktymologii, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który dokona analizy porównawczej opinii psychologicznej w prawie innych państw, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska poruszy temat różnych aspektów korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym, dr Wojciech Glac opowie o neurobiologicznym podłożu skłonności do zachowań przestępczych, dr Małgorzata Sitarczyk omówi motywy zachowań przestępczych. Wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko będzie mówiło o parafilnych i nieparafilnych sprawcach przestępstw motywowanych seksualnie, natomiast wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego będzie opierało się o refleksję na temat pracy z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej. Pełny program

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie internetowego kwestionariusza pod adresem: https://goo.gl/forms/Sd2SKAz8rjH6vmje2.


Poszukiwany redaktor techniczny do czasopisma „Psychology of Language and Communication”
11 lutego 2017
Międzynarodowe czasopismo anglojęzyczne „Psychology of Language and Communication” poszukuje REDAKTORA TECHNICZNEGO.
Do jego obowiązków (wykonywanych zdalnie) należeć będzie:
  • Skład tekstów w programie InDesign z uwzględnieniem wymagań wydawcy i redakcji. Nanoszenie poprawek.
  • Kontakt z wydawcą pisma (De Gruyter): wysyłanie plików na serwer ftp, przydzielanie numerów DOI.

Wymagana jest znajomość stylu wydawniczego APA (American Psychological Association).
Mile widziane: zaprojektowanie i wykonanie projektu graficznego okładki i layoutu czasopisma.

Umowa dotyczyć będzie ok. 20-25 artykułów rocznie (1-2 artykuły w miesiącu).  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Agnieszką Dębską (debska.agn@gmail.com) lub prof. Joanną Rączaszek-Leonardi (joanna.leonardi@gmail.com).


Rejestracja na zajęcia WISP dla studentów studiów polskojęzycznych
10 lutego 2017

Rejestracja rozpocznie się 14.02.2017 o godz. 21:00, będzie dostępna na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ pod kodem 2500-WISP-PL-2016L.

Lista przedmiotów oraz terminy zajęć znajdują się w pliku: Lista i terminy

Rejestracja na przedmiot pobiera żetony PS-FAK, w ilości 1 ECTS = 1 żeton.


Dr hab. Wojciech Dragan stypendystą Fulbrighta

Z radością informujemy, że dr hab. Wojciech Dragan otrzymał prestiżowe stypendium Fulbrighta Senior Award na pobyt badawczy na Indiana University Bloomington.

Serdecznie gratulujemy!


Zaproszenie do składania ofert: Zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie badawczym „Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu”
09 lutego 2017

SIWZ pracownik projekt Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci