Obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

uprzejmie informuje,
że 09.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk
pt. „Dynamical Model of an Inter-Group Asymmetric Conflict. The Al-Aqsa Intifada”.

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowak
Recenzenci – prof.  dr  hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska i prof. dr hab. Dariusz Doliński

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Data publikacji: 27 lutego 2017