Rejestracja „Dzikie Karty” w semestrze letnim 2016

Przypominamy

 

Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu – aktualna lista zajęć dostępnych w ramach „DK” jest widoczna pod adresem http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/dzikie_karty_2016L.pdf

po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” ze strony http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/DK_2016L.pdf

Następnie wypełnia wszystkie rubryki !!! (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska i numeru albumu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu grupy).

Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.

 

Terminy dotyczące Dzikich Kart:

http://peter.psych.uw.edu.pl/prod2/wp-content/uploads/2015/04/zarz%C4%85dzenie_1_2016.pdf


Data publikacji: 14 lutego 2017