Dr hab. Wojciech Dragan stypendystą Fulbrighta

Z radością informujemy, że dr hab. Wojciech Dragan otrzymał prestiżowe stypendium Fulbrighta Senior Award na pobyt badawczy na Indiana University Bloomington.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 10 lutego 2017