Zaproszenie do składania ofert: Zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie badawczym „Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu”

SIWZ pracownik projekt Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci


Data publikacji: 09 lutego 2017