Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej
27 lutego 2017

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 21 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej
pt. „W pułapce oczekiwań. Syndrom impostora a narcyzm i sposoby doświadczania relacji z osobami znaczącymi”.

Promotor – prof dr hab. Katarzyna Schier
Recenzenci – dr hab. Anna Cierpka i prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW
Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

uprzejmie informuje,
że 09.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk
pt. „Dynamical Model of an Inter-Group Asymmetric Conflict. The Al-Aqsa Intifada”.

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowak
Recenzenci – prof.  dr  hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska i prof. dr hab. Dariusz Doliński

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Bezpłatny program seminaryjno-warsztatowy: Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
24 lutego 2017

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X

Program współfinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów III, IV i V roku i młodych absolwentów studiów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

KIEDY?

  • grupa sobotnia:
    11 i 25 marca 2017 r., 8 i 22 kwietnia 2017 r., 06 i 20 maja 2017 r.
  • grupa niedzielna:
    12 i 26 marca 2017 r., 9 i 23 kwietnia 2017 r., 07 i 21 maja 2017 r.
  • na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w godzinach od 9:00 do 15:15.

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie: www.praesterno.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Oferta Pracownik w projekcie:Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji.”

Oferta Negatywne zdarzenia zyciowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektow regulowania emocji


Zaproszenie do składania ofert: ,, Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 1” oraz ,, Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 2″
21 lutego 2017

SIWZ pracownik projekt Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr 2

SIWZ pracownik projekt Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy oferta nr1


Rejestracja „Dzikie Karty” w semestrze letnim 2016
14 lutego 2017

Przypominamy

 

Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu – aktualna lista zajęć dostępnych w ramach „DK” jest widoczna pod adresem http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/dzikie_karty_2016L.pdf

po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” ze strony http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2017/02/DK_2016L.pdf

Następnie wypełnia wszystkie rubryki !!! (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska i numeru albumu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu grupy).

Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.

 

Terminy dotyczące Dzikich Kart:

http://peter.psych.uw.edu.pl/prod2/wp-content/uploads/2015/04/zarz%C4%85dzenie_1_2016.pdf