Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”

Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”

Do szkół wchodzi właśnie Ogólnopolski Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”, opracowany przez pracowników naszego Wydziału – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz i mgr Rafała Dziurlę we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Pierwsza edycja programu realizowana jest w roku szkolnym 2016/2017 w około 20% szkół podstawowych w Polsce. Program skierowany jest do dzieci w IV klasach szkół podstawowych. Główne cele programu to opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwięk­szanie wiedzy uczniów na temat zdrowia. Realizacja programu została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej informacji o programie na stronie: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/427-bieg


Data publikacji: 23 grudnia 2016