Zmiana godzin otwarcia LTD w czasie przerwy świątecznej

Wszystkim chętnym do korzystania z zasobów LTD w czasie ferii świątecznych polecamy zapoznanie się z godzinami otwarcia LTD w tym czasie:
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/administracja/laboratorium-technik-diagnostycznych/


Data publikacji: 16 grudnia 2016