Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 7 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego pt. „How do Digital Natives Gratify Their Socio-Psychological Needs While Disclosing in Social Media? (Investigating the Role of Self-Esteem, Need for Popularity and Network Characteristics in Online Disclosure on Facebook)”.

 

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Recenzenci – prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

        dr hab. Jacek Pyżalski, prof.. UAM

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Data publikacji: 24 listopada 2016