Wtorek Naukowy 6.12. 2016 r. – dr hab. Karolina Safarzyńska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
30 listopada 2016

06-12-2016Konflikt i współpraca międzygrupowa w dylemacie wspólnego pastwiska
Jak niepewność wobec zasobów naturalnych wpływa na prawdopodobieństwo konfliktu i współpracy w dylemacie wspólnego pastwiska? Czy niepewność eskaluje konflikty? Czy pomoc międzygrupowa może im zapobiegać? Przedstawione zostaną wyniki eksperymentu, gdzie uczestnicy przez 41 okresów eksploatują wspólnie odnawialne zasoby naturalne. W badaniu uwzględnione zostały 3 międzygrupowe czynniki: (1) obecność szoków pogodowych niszczących część zasobów; (2) obecność konfliktów międzygrupowych; (3) pomoc międzygrupową.


Instrukcja zapisów na fakultety dla studentów I roku.
29 listopada 2016

Po zalogowaniu do USOSWeba (usosweb.uw.edu.pl) wybieramy zakładkę – „Dla studentów” a następnie klikamy przycisk „Rejestracja”. Wybieramy rejestrację: „2500-PL-2016L-FA”, klikamy „pokaż przedmioty związane z tą rejestracją”.

W celu rejestracji na przedmiot klikamy na ikonę koszyka z zieloną strzałką skierowaną do środka.

W I serii I tury studenci mają możliwość samodzielnego wyrejestrowania z zajęć poprzez kliknięcie na ikonę koszyka z czerwoną strzałką.

W każdej kolejnej serii, z uwagi na selekcję zapisów, wyrejestrowanie możliwe jest jedynie w trakcie trwania danego etapu zapisów, tj. serii, w której nastąpiła rejestracja. W celu wyrejestrowania należy przesłać mail na adres usosweb@psych.uw.edu.pl (ze skrzynki w domenie UW, z numerem indeksu lub PESEL)z tytułem zajęć. Po zakończeniu serii zapisów, w której student zarejestrował się na zajęcia wyrejestrowanie nie będzie możliwe.

Po każdej serii rejestracji następuje selekcja, w trakcie której wykładowca, na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów, ususwa z grupy dowolną liczbę studentów.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Pańśtwa dyspozycji.


Zaproszenie na prezentację wyników Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu – 29.11.2016. g.12
28 listopada 2016

Zespół Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu zaprasza na prezentację wyników badań na temat sytuacji osób z autyzmem w Polsce. Na spotkaniu swoją premierę będzie miała publikacja „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce”. Publikacja ta jest rezultatem badań prowadzonych wspólnie przez Wydział Psychologii UW, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Ogólnopolski Spis Autyzmu powstał w celu wypełnienia luki w wiedzy na temat sytuacji młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Szczególny nacisk został położony na poznanie potrzeb wysokofunkcjonujących osób z autyzmem (w tym osób z zespołem Aspergera) – grupy często pomijanej w badaniach i programach wsparcia. Raport powstał również po to, by dać samym osobom z autyzmem możliwość wypowiedzenia się na temat swojej sytuacji i potrzeb.

Spotkanie ma charakter otwarty. Odbędzie się we wtorek (29.11) na Wydziale Psychologii o godz. 12:00 w sali 74.

 


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego
24 listopada 2016

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 7 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału

Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego pt. „How do Digital Natives Gratify Their Socio-Psychological Needs While Disclosing in Social Media? (Investigating the Role of Self-Esteem, Need for Popularity and Network Characteristics in Online Disclosure on Facebook)”.

 

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Recenzenci – prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

        dr hab. Jacek Pyżalski, prof.. UAM

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.

Dziekan Wydziału Psychologii UW

Dr hab. Dominika Maison, prof. UW


Wtorek Naukowy 29.11.2016 r. – Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ?
22 listopada 2016

29-11-2016Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ? Magdalena Kochańska (IBE), Magdalena Łuniewska (WPs UW), Natalia Banasik (WPs UW), Ewa Haman (WPs UW), Grzegorz Krajewski (WPs UW), Agnieszka Maryniak (WPs UW)

TRJ to pierwszy polski test psychometryczny, który pozwala na kompleksową ocenę wiedzy językowej (biernej i czynnej) w zakresie słownika, gramatyki i dyskursu u dzieci w wieku 4-8 lat. Test powstał wInstytucie Badań Edukacyjnych pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej (Smoczyńska i in.,2015). TRJ bazuje na zadaniach wyboru i nazywania obrazków, powtarzania zdań i sprawdzających rozumienie dłuższego tekstu za pomocą pytań. Ma normy staninowe i centylowe, odrębne dla chłopców i dziewczynek, jak i ogólne. W zamyśle autorów TRJ ma służyć do diagnozy zaburzeń językowych, jednak żadne grupy kliniczne nie były nim do tej pory systematycznie badane. TRJ został udostępniony nieodpłatnie wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce, a obecnie jest dostępny w ramach szkoleń prowadzonych przez IBE. Po roku od wprowadzenia testu na rynek zastanowimy się czy i do czego się przydaje, jakie są jego mocne i słabe strony.

Wtorek, 29 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów


200 lat UW
19 listopada 2016

1

Uniwersytet Warszawski ma już 200 lat – od dawna jest też liderem wśród polskich uczelni. Nieustannie rozwija się i czynnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym. Co roku przyciąga najzdolniejszych młodych ludzi, którzy wchodząc w poczet studentów mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać horyzonty wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Aby uczcić dwusetną rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego przez cały rok organizowane były huczne obchody naszego wspólnego święta, które swój finał miało 19 listopada 2016 roku. Wspólnymi siłami wszystkich wydziałów i jednostek składających się na społeczność Uniwersytetu zorganizowaliśmy szereg wydarzeń. Wśród licznych atrakcji jubileuszowych znalazła się m.in. wystawa egzotycznych roślin w Ogrodzie Botanicznym, wykłady prowadzone przez naszych naukowców np. o neurokognitywistyce czy naturze wszechświata, warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej albo zastosowania filozofii w codziennym życiu, wiele koncertów i spektakli teatralnych.

 Nowa_kafelek_wydarzenia_Fot_M_Kazmierczak31fot. M. BogackiJubileusz_Fot_M_Kaźmierczak2

Najważniejszym aspektem Jubileuszu Dwustulecia była jego otwartość – każdy, nie tylko studenci, mogli w nich uczestniczyć.

Oficjalna strona obchodów www.uw200.uw.edu.pl.