Doktorat honoris causa dla Profesora Macieja Lewensteina
04 października 2016

26 września Profesor Maciej Lewenstein, fizyk teoretyczny, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Maciej Lewenstein jest fizykiem teoretycznym, specjalizuje się w optyce kwantowej, fizyce silnie skorelowanych układów zahaczającej o fizykę statystyczną, fizyce układów nieuporządkowanych, informatyce kwantowej i zastosowaniu fizyki w psychologii i socjologii. Obecnie pracuje w Katalońskim Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie. W swoim przemówieniu w czasie uroczystości Profesor podkreślał swoje związki i dobrą współpracę w Wydziałem Psychologii UW. Serdecznie gratulujemy honorowego tytułu!
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411301,fizyk-prof-maciej-lewenstein-doktorem-honorowym-uniwersytetu-warszawskiego.html


Zapisy na zajęcia prowadzone przez WISP

Szanowni Państwo,

rejestracja na zajęcia prowadzone przez WISP dla studentów Psychologii będzie w tym roku prowadzona mailowo. Z przyczyn technicznych nie możemy udostępnić zapisów na te zajęcia metodą tradycyjną.

Studenci zainteresowani danym kursem powinni wysłać maila na adres:

usosweb@psych.uw.edu.pl

Student może zarejestrować się wyłącznie na jedne zajęcia z poniższej listy.

Zapisy będą prowadzone zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Maile dotyczące rejestracji przyjmujemy dzisiaj od godziny 21:00.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (22) 55-49-737.

Lista przedmiotów prowadzonych przez WISP

Terminy zajęć:


Dzikie karty
03 października 2016
Lista przedmiotów dostępnych w ramach “Dzikiej karty” dostępna jest pod adresem: TUTAJ
Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu, po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” – POBIERZ
Następnie wypełnia wszystkie rubryki (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska, numeru indeksu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu i numeru grupy grupy).
Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.
Terminy dotyczące Dzikich Kart