8 października 2016 roku odeszła dr Monika Grzesiak-Feldman

8 października 2016 roku odeszła dr Monika Grzesiak-Feldman

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Moniki Grzesiak – Feldman. Związana z Wydziałem Psychologii UW od początku swojej działalności akademickiej – była członkiem Katedry Psychologii Społecznej, licencjonowanym trenerem, wspaniałą nauczycielką, promotorką i opiekunką wielu studentów, a także utalentowaną badaczką.

monikagrzesiakJej zainteresowania naukowe skupiały się wokół psychologii myślenia spiskowego oraz stereotypów i uprzedzeń.  Jej ostatnia praca, książka habilitacyjna pt. „Psychologia myślenia spiskowego”, ukazała się na początku października tego roku. Była podsumowaniem lat badań na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji tego zjawiska.

Odeszła osoba niezwykle uważna i mądra, urzekająca swoją dojrzałością. Dla wielu z nas była wzorem wytrwałości, sumienności i wrażliwości. Pozostanie w sercach wielu z nas.

Żegnamy Ją z wielkim żalem.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego


Data publikacji: 10 października 2016