Prezentacja wyników badań nad cyberprzemocą polskich gimnazjalistów

W X Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę nasi pracownicy dr hab. Anna Szuster, prof.UW oraz dr Julia Barlińska z Katedry Psychologii Społecznej przedstawiały rezultaty badań jakościowych i ilościowych nad cyberprzemocowymi zachowaniami polskich gimnazjalistów oraz założenia edukacyjnego programu profilaktycznego przygotowywanego w ramach grantu NCBIR, w których nasz wydział jest partnerem w konsorcjum.
Więcej, w tym nagrania wystąpień i materiały konferencyjne, na stronie:

Data publikacji: 06 października 2016