Konferencja „Człowiek w sytuacji – ujęcie multidyscyplinarne”

W ubiegłym roku w listopadzie odbyła się konferencja „Człowiek w sytuacji”, zorganizowana przez Wydział Psychologii UW, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego, przy poparciu Komitetu Psychologii PAN  (http://www.swps.pl/images/2015/dokumenty/Konf._CZ%C5%81OWIEK_w_SYTUACJI_2015.pdf).
W dniach 14-17 listopada 2016 roku w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S306) odbędzie się druga część tej konferencji. Tym razem zagadnienie „Człowiek w sytuacji” zostanie ujęte nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. Zapraszamy!

Program

Program_ENG


Data publikacji: 06 października 2016