Dzikie karty

Lista przedmiotów dostępnych w ramach “Dzikiej karty” dostępna jest pod adresem: TUTAJ
Student składa za pomocą usosweb (psychologii !) podanie o przyznanie „DK” (wymienia w nim zajęcia o jakie prosi w podaniu, po uzyskaniu zgody Dziekana (odpowiedź na podanie dostępna w usosweb), student drukuje formularz „DK” – POBIERZ
Następnie wypełnia wszystkie rubryki (informacje o studencie- bardzo ważne podanie nazwiska, numeru indeksu!, trybu studiów, nr kursu z USOS, nazwiska prowadzącego, tytułu kursu, terminu i numeru grupy grupy).
Warunkiem dopisania do zajęć jest podpis prowadzącego na „DK”.

Data publikacji: 03 października 2016