Festiwal Nauki 2016 na Wydziale Psychologii
27 września 2016

Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom XX Festiwalu Nauki na Wydziale Psychologii profesor Ewie Czerniawskiej, dr hab Annie Cierpkiej, dr Agnieszce Wojnarowskiej, dr Kamilowi Imbirowi za ciekawe i pełne pasji wystąpienia, a także dr Julii Barlińskiej za wspaniałą organizację i promocję wydarzenia.
Dziękujemy też wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!

 

 

 

 

 


Dr Katarzyna Sekścińska nominowana do Nagród Naukowych POLITYKI
23 września 2016

Katarzyna Sekścińska (1)

Z ogromną przyjemnością gratulujemy dr Katarzynie Sekścińskiej z naszego Wydziału nominacji do finału tegorocznych Nagród Naukowych POLITYKI. Dr Sekścińska zajmuje się się poszukiwaniem psychologicznych determinant wyborów finansowych dzieci i dorosłych oraz socjalizacją ekonomiczną. Jako finalistka w kategorii Nauki Społeczne będzie konkurować z trzema innymi kandydatami o stypendium w wysokości 30 tys. złotych. Pozostałe kategorie to: Nauki Humanistyczne, Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Nauki Techniczne. Z 15 finalistów, z których każdy ma już zagwarantowane jednorazowe stypendium w wysokości 10 tys. zł, kapituła konkursowa wyłoni 5 laureatów. Ich nazwiska zostaną ogłoszone na uroczystej Gali pod koniec października 2016. Głęboko wierzymy, że dr Sekścińska zostanie jednym z nich, gdyż, jak napisali organizatorzy konkursu:  „(…) liczy się jeszcze coś, co wymyka się prostym rachunkom: odwaga myślenia, podążanie własną, oryginalną drogą badawczą, szukanie odpowiedzi na ważne pytania na skrzyżowaniu rozmaitych tradycyjnych gałęzi nauki, w końcu – umiejętność podzielenia się swoją wiedzą z szeroką publicznością. Słowem, liczy się osobowość.” A tego dr Sekścińskiej odmówić nie można.


Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert na

na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym – próba integracji (nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077). Nr postępowania: WPs-1/09/2016

Termin składania ofert upływa 07.10.2016 r. o godzinie 16:00.
Szczegółowy opis warunków konkursu został przedstawiony

w załączonym pliku.


Uroczysta inauguracja roku akademickego 2016/17

inaug


Rekrutacja na studia II stopnia – Kognitywistyka

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. UWAGA: osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W takim wypadku w rubryce „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” należy zaznaczyć właściwy dokument (np. „polski dyplom licencjata”), pozostawiając puste pola dotyczące szczegółowych informacji (takich jak numer dyplomu). Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!

Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych:

Więcej informacji oraz zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub (we wrześniu) dzwoniąc na numer 668 481 161.

Terminy rekrutacji

Tura rejestracji Początek rejestracji Koniec rejestracji Termin egzaminu Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
I tura 6.06.2016 15.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 25-29.07.2016
II tura 1.09.2016 16.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 26-27.09.2016

dr Konrad Jankowski wśród laureatów V edycji Iuventus Plus

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 milionów zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt.

Wśród laureatów znalazł się badacz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr Konrad Jankowski

Serdecznie gratulujemy!

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/v-edycja-iuventus-plus-rozstrzygnieta.html