Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert na

na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym – próba integracji (nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077). Nr postępowania: WPs-1/09/2016

Termin składania ofert upływa 07.10.2016 r. o godzinie 16:00.
Szczegółowy opis warunków konkursu został przedstawiony

w załączonym pliku.


Data publikacji: 23 września 2016