Rekrutacja na studia II stopnia – Kognitywistyka

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. UWAGA: osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. W takim wypadku w rubryce „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” należy zaznaczyć właściwy dokument (np. „polski dyplom licencjata”), pozostawiając puste pola dotyczące szczegółowych informacji (takich jak numer dyplomu). Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!

Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych:

Więcej informacji oraz zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub (we wrześniu) dzwoniąc na numer 668 481 161.

Terminy rekrutacji

Tura rejestracji Początek rejestracji Koniec rejestracji Termin egzaminu Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
I tura 6.06.2016 15.07.2016 18.07.2016 22.07.2016 25-29.07.2016
II tura 1.09.2016 16.09.2016 21.09.2016 23.09.2016 26-27.09.2016

Data publikacji: 23 września 2016